Filmrechten

Informatie met betrekking tot filmrechten voor de vertoningen van Vlaamse films. 

Voor de publieke vertoning van films zijn rechten verschuldigd. 

De vergoeding hiervoor komt ten goede aan de filmproducent en/of de distributeur. 

Onze tariefstelsels houden rekening met de verschillende types van evenementen en criteria zoals het al dan niet vragen van inkomgeld, de omzet van de entreegelden, de oppervlakte van de locatie etc.

Tarieven voor de vertoningsrechten van films uit de filmcatalogus van Eyeworks (excl. BTW 6%): 

 • Reductietarief:                  75 EUR
 • Tussentarief:                     100 EUR
 • Normaal tarief:                 150 EUR
 • Openluchttarief:              300 EUR
 • Tarieven voor culturele centra, cinema’s, …     40% van de inkomsten, met een minimum van 150 EUR
 • Supplement voor laattijdige aangifte: + 15%

Standaard wordt het ‘normaal tarief’ toegepast. 

Gegegens van de producent

EYEWORKS FILM & TV DRAMA BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1930 Zaventem aan de Fabriekstraat 43, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0863.293.961

Licentienemer

ADOXA BVBA, met maatschappelijke zetel te 9470 Denderleeuw, Steenweg 357, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0836. 651.823

In welke categorie valt jouw voorstelling?

 Categorie 1: Reductietarief: 75 EUR

 • Organisator: lokale socio-culturele verenigingen/ vrijwilligersinitiatief

 • Doelpubliek: gericht naar leden

 • Aard: kleinschalig tot 50 deelnemers

 • Inkom: gratis

 • Geen publieke bekendmaking: tot de leden beperkt

 

Categorie 2: Tussentarief: 100 EUR

Deze categorie moet gezien worden als een korting op het normale tarief. Bv. het initiatief beoogt een ‘goed doel’, kadert in een educatief gegeven, …

Categorie 3: Normaal tarief: 40% van de inkomsten, met een minimum van 150 EUR

 • Organisator: culturele centra, gemeenschapscentra, bedrijven, private organisaties, vzw’s, …

 • Organisator: culturele centra, gemeenschapscentra, bedrijven, private organisaties, vzw’s, …

 • Aard: kleinschalig tot 150 deelnemers

 • Inkom/ bekendmaking: er wordt inkom gevraagd en/ of promotie gevoerd (UIT-agenda, affiches, sociale media, enz.)

Categorie 4: Openluchttarief: 300 EUR

Grootschalige (openlucht) vertoningen met publieke bekendmaking en opgezet om een groot aantal deelnemers te bereiken.

Alle rechten van Naardefilm.be zijn voorbehouden.

Het tariefstelsel is gebaseerd op een aantal criteria: de organiserende instantie, het karakter van de vertoning, de doelgroep, het aantal deelnemers.